Stropní chlazení - topení

Desky pro stěnové a stropní chlazení

Desky HEAT pro stěnové sálavé topení jsou vyráběné z kvalitních německých komponentů, kde základní nosný materiál je sádro-vláknitá deska Fermacell a rourky REHAU – Rautherm – S 10,1 mm, které jsou zafrézované ze zadní části Desky.

Sádro-vláknitá deska Fermacell je hrubá 15 mm a má základní rozměř o šířce 623 mm, výšku je možné upravit, přičemž štandart je 2500 mm. deska neobsahuje žádné chemické příměsi, je vyrobená z 80% sádry a 20% papíru. Sádra a papír jsou dokonale promíchané a pod velkým tlakem zlisované na požadovanou hrůbku. Firma Fermacell je jedna z nejstarších v Evropě, která se zaobírá touhle výrobou, je na trhu víc jak 100 let. Rourky, které jsou vkládané do desek jsou od firmy Rehau. Rourky mají kyslíkoví bariéru a jsou elektronicky kontrolované při výrobě, což zabezpečuje jejich stálou hrůbků a technický parametry, které jsou deklarované. Tito dva hlavní komponenty tvoří sálaví tepelný desku HEAT. deska vhodná na stěnové topení nebo chlazení bola certifikovaná podle EN13037 v Strojírenském zkušebním ústavě s.p. Brno.

Řez panelu HEAT wall sádrokarton Řez panelu HEAT wall sádrokarton