Návody na montáž - topení

Průběh montáže

  1. montáž podkladového roštu – železná nebo dřevená konstrukce
  2. nainstalování základných připojovacích potrubí
  3. přišroubovaní stěnových panelů na základní konstrukce
  4. napojení stěnových panelů na připojovací základné potrubí
  5. přečistění – propláchnutí celého systému a vykonaní tlakové zkoušky těsnosti spojů
  6. dokončení spodních (soklových častí steny)
  7. opravení celé steny tmelem resp. zaštěrkováním
  8. finální úprava steny - malováním

Návod na montáž

Zásady, které jsou při montáži stěnových dosek HEAT, jsou totožné s montážní sádro-vláknitých desek Fermacell (Fermacell pdf soubor, sádro-vláknité-desky-zpracovaní_08-2008)

Spájení a napájení roury ze stěnoví desky je potřebné sloučit s daným typem roury, napr. rourky od firmy Rehau....je možné napájet jen se součástkami a komponentami od firmy Rehau, aby bola zachovaná záruka. Toto platí pro každý typ rourky. Zjednodušeno, když je výrobce rourek firma Rehau, používejte doplňky Rehau, když je výrobce firma Wavin používejte doplňky Wavin, atd.

Používáme 2 základné spůsobi montáže:

  • montáž na rošt
  • montáž lepení dosek přímo na stenu

Montáž na rošt

Používáme 2 druhy roštů – ocelový a dřevený. Výhodnější z pohledu montáže je ocelový rošt. Na stenu našroubujeme C-profily, které budou našroubované ve vertikální rovině: podlaha - strop. Rozestup mezi ocelovým profilem bude osivo 623 mm, protože šířka desky HEAT je 623 mm.

predpripravený rošt na stenové kúrenie

Zásady: rošt musí byť našroubovaný ve vertikální rovině, aby desky, které budeme šroubovat na rošt, byli taky v rovině a neboli navzájem odskočené. Těsně nad podlahou za roštem anebo v podlaze – v potěru uložíme rozvodný systém. Systém zapojíme do Tichelmana a pod každým panelem je vývod na připojení.

Přípojné rourky jsou priem. 22 mm a mají vývody pro panel priem. 10 anebo priem. 8, záleží to od typu rourky, která je použitá v panely HEAT. Na přívod rourky se do pokoje osadí termoregulační hlavice, kterou se bude dát regulovat celý pokoj, resp. stěna.

predpripravený vývod na vodu

Na takto předpřipravený rošt začínáme šroubovat desky.

Zásada: prvá deska musí byť osazená v 100% vertikální rovině, protože další desky budeme přikládat k první, a aj malá nepřesnost se nám bude znásobovat. Zařezáváme vrch desky, kde jsou není rourky. Zařezat desku třeba hoře přesně, když tam vznikne +/- 3 mm mezera kterou je možné dodatečně zatřít akrylátovým tmelem.

Předpřipravený a zařezaný panel (panel je zařezaný na celkovou výšku pokoje) těsně před přišroubováním napojíme na předpřipravený přípojný systém.

predpripravený panel stenového kúrenia

Druhá možnost panel zařežeme tak, že panel bude menší o cca 100 mm jako je výška steny, na kterou jdeme panely šroubovat. Po přiřazení k stropu nám vznikne v spodní časti mezera 100 mm, která nám slouží na napojení systému a případnou tlakovou kontrolu systému. Když máme panel napojený na systém přiložíme ho k ocelovému roštu, přirazíme k stropu a přišroubujeme.

soklová montáž

Po přišroubovaní panelu hranu, která se bude opírat o další přiloženou desku, důkladně očistíme od prachu. Ideální čištění je povysávat prach z hrany desky a přetřít vlhkou utěrkou (tento krok je velmi důležitý, když nechceme, aby nám vznikla po čase prasklina mezi deskami). Na přišroubovaní panel s očištěnou hranou naneseme polyuretanové lepidlo Fermacell (špárovací lepidlo Fermacell č.výrobku 79023), které má speciální špici přizpůsobenou na nanášení lepu na hranu desky. /obrázek/

Očistíme od prachu následující desku, napojíme na rozvod a přitlačíme k už našroubované desce, a novou desku přišroubujeme.

Zásada: lepidlo zpomezi dosek musí byť vytlačené po celé dlzce špáry. Tímto je zaistěná kontrola, že desky byli navzájem dostatečně přitlačené.

Tento postup opakujeme až do ukončení obložení celý steny. Detailní postup najdete aj na stránce montáž desek Fermacell:

Ako správne montovať dosky Fermacel - montované steny Ako správne montovať dosky Fermacel - montované steny

Když máme tímto postupem obložené a pospájení všechny desky stěnového topení, urobíme tlakovou zkoušku a vytlačíme všechny vzduchové bubliny tlakovým přepláchnutím systému. Zapojíme systém a zkontrolujeme těsnost všechnych spojů. Když nám tlak vody v systému neklesá a spoje jsou bez náznaku úniku vody, můžeme spodní soklovou část zakrýt postupem, jako při šroubovaní a lepení celých panelů.

Takto připravenu stenu můžeme očistit pevnou špachtlí na spojích od lepidla, které nám vystoupilo ze špár. Skrutky musí byť dotáhnuté tak, aby se dali zatmelit špárovacím tmelem Fermacell. Nakonec zatmelíme všechny malé rýhy jemným finálním tmelem Fermacel a zatmelené místa přebrousíme. Z takto připravené steny je potřebné odstranit prach a můžeme ji namalovat interiérovou barvou.

vyspravenie dosky

Upozornění: před přišroubovaní dosek na rošt třeba vyřezat do dosek otvory na zásuvky tak, aby nepoškodili a neboli v dráze trubek, které jsou osazené v desce. Třeba současně natáhnout aj elektroinstalaci a nechať vývody káblů na zásuvky anebo na jiné zařízení (datové, telefonní, TV...)

príprava na zásuvku

Údržba: Systém je po přepláchnutí a odzkoušení těsnosti spojů bezúdržbový. Třeba však dbát na vlhkost a maximální teplotu vody v systému. Sádro-vláknité desky z dlouhodobého hlediska snášejí relativní vlhkost 40% - 80% při teplotách vyšších jako 10°C. Voda, která tento systém vykuřuje by neměla mat vyšší teplotu jako 50°C.

Následky: při dlouhodobí vysoké vlhkosti se může sádro-vláknitá deska začat deformovat a může nastat až jej úplná destrukce. Vyšší teplota jako 55°C v systéme může způsobit uvolňovaní křyštalickí vody ze sádro-vláknité desky a deska může destruovat.