Stenové a stropné chladenie

Panely dodávané firmou HEAT s.r.o. sú vhodné nielen na stenové vykurovanie, ale v letných mesiacoch je možné s nimi aj chladiť. V chladenom priestore sa nevytvára vírenie vzduchu, pretože panel ochladzuje vzduch prirodzene. Je možné použiť dva spôsoby chladenia.

  • stenové chladenie - pri tomto spôsobe je možné využiť panely v zimných mesiacoch aj na kúrenie
  • stropné chladenie - je viac efektívne ale v zimných mesiacoch nie je možné s nimi vykurovať resp. je to málo účinné.

Systém pracuje na princípe vháňania studenej vody do trubiek, ktoré sú v paneloch. Médium - voda odoberá teplo z panelu a tým sa panel ochladí a následne ochladí vzduch, ktorý „obteká“ okolo panelu.

Médium – voda by však nemala prekročiť tepelný rozdiel 10°C, aby nedošlo k zarosovaniu panelov a následnému poškodeniu. Preto je potrebné pomocou čidiel riadiť chladenie.

Takýto typ chladenia je jeden z najkomfortnejších na trhu.