Návody na montáž - kúrenie

Priebeh montáže

  1. montáž podkladového roštu – železná alebo drevená konštrukcia
  2. nainštalovanie základných pripojovacích potrubí
  3. priskrutkovanie stenových panelov na základnú konštrukciu
  4. napojenie stenových panelov na pripojovacie základné potrubie
  5. prečistenie – prepláchnutie celého systému a vykonania tlakovej skúšky tesnosti spojov
  6. dokončenie spodných (soklových(  častí steny
  7. opravenie celej steny tmelom resp. zastierkovaním
  8. finálna úprava steny - maľovaním 

Návod na montáž

Zásady, ktoré sú pri montáži stenových dosiek HEAT, sú totožné s montážou sadrovláknitých  dosiek Fermacell (Fermacell  pdf súbor,  sadrovlaknite-dosky-spracovanie_08-2008).                 

Spájanie a napojenie rúrok zo stenovej dosky je potrebné zlúčiť s daným typom rúry, napr. rúrky od firmy Rehau....je možné napájať iba so súčiastkami a komponentmi od firmy Rehau, aby bola zachovaná záruka. Toto platí pre každý typ rúrky. Zjednodušene, ak je výrobca rúrok firma Rehau, používajte doplnky Rehau, ak je výrobca firma Wavin používajte doplnky Wavin, atď.

Používame 2 základné spôsoby montáže:

  • montáž na rošt
  • montáž lepenia dosiek priamo na stenu

Montáž na rošt

Používame 2 druhy roštov – oceľový a drevený. Výhodnejšíz pohľadu montáže je oceľový rošt. Na stenu naskrutkujeme C-profily, ktoré budú naskrutkované vo vertikálnej rovine: podlaha - strop. Rozostup  medzi oceľovým profilom bude osovo 625 mm, pretože  šírka dosky HEAT je 625 mm.

predpripravený rošt na stenové kúrenie

Zásady: rošt musí byť naskrutkovaný vo vertikálnej  rovine, aby dosky, ktoré budeme skrutkovať na rošt, boli tiež v rovine a neboli navzájom odskočené. Tesne nad podlahou za roštom alebo v podlahe – v potere uložíme rozvodný systém. Systém zapojíme do Tichelmana a pod každým panelom je vývod na pripojenie.

Prípojné rúrky sú priem. 22 mm a majú vývody pre panel priem. 10 alebo priem. 8, záleží to od typu rúrky, ktorá je  použitá v panely HEAT. Na prívode rúrky sa do izby osadí termoregulačná hlavica, ktorou sa bude dať regulovať celá izba, resp. stena.

predpripravený vývod na vodu

Na takto predpripravený rošt začíname skrutkovať dosky.

Zásada: prvá doska musí byť osadená v 100% vertikálnej rovine, pretože ďalšie dosky budeme prikladať k prvej, a aj malá nepresnosť sa nám bude znásobovať. Zarezávame vrch dosky, kde nie sú rúrky. Zarezať dosku treba hore presne, ak tam vznikne +/- 3 mm medzera ktorú je možné dodatočne zatrieť akrylátovým tmelom. Predpripravený a zarezaný panel (panel je zarezaný na celkovú výšku izby) tesne pred priskrutkovaním napojíme na predpripravený prípojný systém.

predpripravený panel stenového kúrenia

Druhá možnosť panel zarežeme tak, že panel bude menší o cca 100 mm ako je výška steny, na ktorú ideme panely šroubovať. Po prirazení k stropu nám vznikne v spodnej časti medzera 100 mm, ktorá nám slúži na napojenie systému a prípadnú tlakovú kontrolu systému. Keď máme panel napojený na systém priložíme ho k oceľovému roštu, prirazíme k stropu a priskrutkujeme.

soklová montáž

Po priskrutkovaní panelu hranu, ktorá sa bude opierať o ďalšiu priloženú dosku, dôkladne očistíme od prachu. Ideálne čistenie je povysávať prach z hrany dosky a pretrieť vlhkou handričkou (tento krok je veľmi dôležitý, ak nechceme, aby nám vznikla po čase prasklina medzi doskami). Na priskrutkovaný panel s očistenou hranou nanesieme polyuretánové lepidlo Fermacell (špárovacie lepidlo Fermacell č.výrobku 79023), ktoré má špeciálnu špicu prispôsobenú na nanášanie lepu na hranu dosky. /obrázok/   

Očistíme od prachu nasledujúcu dosku, napojíme na rozvod a pritlačíme k už naskrutkovanej doske, a novú dosku priskrutkujeme.

Zásada: lepidlo spomedzi dosiek  musí byť vytlačené po celej dĺžke špáry. Týmto je zaistená kontrola, že dosky boli navzájom dostatočne pritlačené.      

Tento postup opakujeme až do ukončenia obkladania celej steny. Detailný postup nájdete aj na stránke montáž dosiek Fermacell:

Ako správne montovať dosky Fermacel - montované steny Ako správne montovať dosky Fermacel - montované steny

Keď máme týmto postupom obložené a pozapájané všetky dosky stenového kúrenia, urobíme tlakovú skúšku a vytlačíme všetky vzduchové bubliny tlakovým prepláchnutím systému. Zapojíme systém a skontrolujeme tesnosť všetkých spojov. Keď nám tlak vody v systéme neklesá a spoje sú bez náznaku úniku vody, môžeme spodnú soklovú časť zakryť postupom, ako pri skrutkovaní a lepení celých panelov.     

Takto pripravenú stenu môžeme očistiť pevnou špachtľou na spojoch od lepidla, ktoré nám vystúpilo zo špár. Skrutky musia byť dotiahnuté tak, aby sa dali zatmeliť špárovacím tmelom Fermacell. Nakoniec zatmelíme všetky malé ryhy jemným finálnym tmelom Fermacel a zatmelené miesta prebrúsime. Z takto pripravenej steny je potrebné odstrániť prach a môžeme ju namaľovať interiérovou farbou.

vyspravenie dosky

Upozornenie: pred priskrutkovaním dosiek na rošt treba vyrezať do dosiek otvory na zásuvky tak, aby nepoškodili a neboli v dráhe trubiek, ktoré sú osadené v doske. Treba súčasne natiahnuť aj elektroinštaláciu a nechať vývody káblov na zásuvky alebo na iné zariadenia (dátové, telefónne, TV...)

príprava na zásuvku

Údržba: Systém  je po prepláchnutí a odskúšaní tesnosti spojov bezúdržbový. Treba však dbať na vlhkosť a maximálnu teplotu vody v systéme. Sádrovláknité dosky z dlhodobého hľadiska znášajú relatívnu vlhkosť 40% - 80% pri teplotách vyšších ako 10°C. Voda, ktorá tento systém vykuruje by nemala mať vyššiu teplotu ako 50°C.

Následky: pri dlhodobej vysokej vlhkosti sa môže sádrovláknitá doska začať deformovať a môže nastať až jej úplná deštrukcia. Vyššia teplota ako 55°C v systéme môže spôsobiť uvoľňovanie kryštalickej vody zo sadrovláknitej dosky a doska môže deštruovat.