Namerané hodnoty

Namerané hodnoty pre vykurovanie

Hodnoty prepočítané na 1m2 aktívnej plochy pri tepelnom spáde: vstupná voda/ výchádzajúca voda

30/20 - 36,6 W/m2

40/20 - 74,9 W/m2

50/20 - 113,8  W/m2

Hrúbka panelu je 15mm, hrúbka rúrky je 10,1mm.

Aktívna ploch panelu je  /šxv/  623x2270mm, celkový rozmer panelu je 623x2500mm

Namerane_hodnoty.jpg

Namerané hodnoty pre chladenie

Hodnoty prepočítané na 1m2 aktívnej plochy pri tepelnom spáde: vstupná voda/ výchádzajúca voda

14/16/26 C        40,545  W/m2

Hrúbka panelu je 15mm, hrúbka rúrky je 10,1mm.

Aktívna ploch panelu je  /šxv/  623x2270mm, celkový rozmer panelu je 623x2500mm